Poděkování Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5 – Jinonice

Vážení,
dovolte mi , abych Vám za celý tým Tyršovy základní školy poděkovala za spolupráci v projektu „Ovoce do škol“.

S pozdravem za celý tým školy

Mgr. et Mgr. Soňa Přybylová Hasenkopfová
ředitelka školy