Garance celoročních dodávek kvalitního zboží

Společnost OZ BRÁZDA s.r.o. se od roku 2006 etabluje na českém trhu v distribuci ovoce a zeleniny. Mezi naše klienty patří velkoobchodní firmy s ovocem a zeleninou, prodejny potravin, výrobny lahůdek, jídelny, školní jídelny, hotely, restaurace a nemocnice. Jsme schopni zabezpečit kompletní sortiment ovoce a zeleniny. Kvalitu distribuovaného zboží přizpůsobíme požadavkům našich zákazníků a garantujeme celoroční dodávky. Naší prioritou je dodávka pouze kvalitního, vždy čerstvého zboží.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu systému managementu bezpečnosti informací. K tomu získáváme účast a úsilí všech zaměstnanců i dodavatelů, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem.

Vnímáme ochranu informací našich zákazníků i informací vlastních jako ucelenou a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá aktiva. Prioritní je zejména ochrana osobních a firemních dat zákazníků. Základním úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat.

Zavazujeme se k dodržování požadavků právních předpisů, regulatorních požadavků, smluvních bezpečnostních požadavků a jiných požadavků a zvýšíme úroveň zabezpečení chráněných dat a snížíme míru rizika vyplývající z analýzy rizik.

Politiku systému managementu bezpečnosti informací budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku systému managementu bezpečnosti informací budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, zákazníkům, případně orgánům státní správy a samosprávy.

V Praze dne 21. května 2018

Robin Bizoň
jednatel
pod

logo OZ Brázda Žatec
Garance celoročních dodávek kvalitního zboží

Společnost OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. se specializuje na distribuci ovoce a zeleniny. Mezi naše klienty patří velkoobchodní firmy s ovocem a zeleninou, prodejny potravin, výrobny lahůdek, jídelny, školní jídelny, hotely, restaurace a nemocnice. Jsme schopni zabezpečit kompletní sortiment ovoce a zeleniny. Kvalitu distribuovaného zboží přizpůsobíme požadavkům našich zákazníků a garantujeme celoroční dodávky. Naší prioritou je dodávka pouze kvalitního, vždy čerstvého zboží.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu systému managementu bezpečnosti informací. K tomu získáváme účast a úsilí všech zaměstnanců i dodavatelů, rozvíjíme neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim jdeme příkladem.

Vnímáme ochranu informací našich zákazníků i informací vlastních jako ucelenou a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá aktiva. Prioritní je zejména ochrana osobních a firemních dat zákazníků. Základním úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat.

Zavazujeme se k dodržování požadavků právních předpisů, regulatorních požadavků, smluvních bezpečnostních požadavků a jiných požadavků a zvýšíme úroveň zabezpečení chráněných dat a snížíme míru rizika vyplývající z analýzy rizik.

Politiku systému managementu bezpečnosti informací budeme sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb a externích zdrojů. Politiku systému managementu bezpečnosti informací budeme vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, zákazníkům, případně orgánům státní správy a samosprávy.

V Praze dne 21. května 2018

Robin Bizoň
jednatel
pod