Poděkování od ZŠ v Teplé

Tímto všem zaměstnancům firmy OZ BRÁZDA s.r.o. děkuji za pečlivě připravené a dodané vitamíny v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ v tomto pracovním týdnu.

Jsme velmi rádi, že můžeme s Vámi spolupracovat.

Všem zaměstnancům firmy OZ BRÁZDA s.r.o. přeji hodně pracovních i osobních úspěchů a všem přeji zejména pevné zdraví v této nelehké době.

S pozdravem Jan Soulek, ředitel ZŠ v Teplé
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace
Školní 258, 364 61 Teplá