Ovoce a zelenina pro zdravotníky v první linii

Společnost OZ BRÁZDA s.r.o. podpořila zdravotníky z první linie. Věnovali jsme pro odběrové místo na testování COVID – 19 v Nemocnici Žatec sponzorský dar ve formě čerstvého ovoce a zeleniny.